logo

Национален портал за услуги на Република Северна Македонија

Добредојдовте

Запомни ме

Имате профил на УЈП СЕ СОГЛАСУВАМ податоците за моето корисничко име (user name) и матичниот број кои се обработени при постапката за регистрација на физички лица во системот „е-ПДД“ од страна на Управата за јавни приходи, да бидат обработени, односно искористени во процесот на верификација на точноста на мојот матичен број од страна на Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА), а со цел моја регистрација во Системот за единствена најава, преку Националниот портал за електронски услуги кој го води МИОА.