logo

Национален портал за услуги на Република Северна Македонија

Добредојдовте

Запомни ме

Имате профил на УЈП СЕ СОГЛАСУВАМ податоците за моето корисничко име (username) и матичниот број кои се обработени при постапката за регистрација на физички лица во системот 'Мој ДДВ' од страна на Управата за јавни приходи, да бидат обработени, односно искористени во процесот на верификација на точноста на мојот матичен број од страна на Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА), а со цел моја регистрација во системот за единствена најава, преку Националниот портал за електронски услуги кој го води МИОА.